Rozmiar: 4054 bajtów Rozmiar: 11683 bajtów
43-470 Istebna, Stecówka 955, tel. (0-33) 855-52-59
e-mail: J.Matoga@bielsko.opoka.org.pl
Rozmiar: 5129 bajtów

Rozmiar: 943 bajtów
Rozmiar: 1061 bajtów
Rozmiar: 1377 bajtów
Rozmiar: 1344 bajtów
Rozmiar: 1435 bajtów
Rozmiar: 1387 bajtów


Kościół pw. Św. Józefa na Mlaskawce I Komunia święta w parafii Peregrynacja MB Częstochowskiej w kopii obrazu jasnogórskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks. Biskup Janusz Zimniak z ks. proboszczem Jerzym Matogą w czasie Mszy św.

ks. Biskup
z byłym proboszczem
ks. Jerzym Matogą

Rozmiar: 5421 bajtów
Historia Parafii Matki Bożej Fatimskiej w datach
17 X 1957 - rozpoczęcie budowy kaplicy na Stecówce
12 I 1958 - poświęcenie kaplicy na Stecówce przez ks. Adolfa Gawłowskiego i pierwsza Msza św.
1959 - dobudowano wieżę i zakrystię.
1 IX 1971 - Ks. Biskup Ordynariusz Herbert Bednorz przydziela Stecówce pierwszego stałego duszpasterza. Rektorem kaplicy zostaje ks. Antoni Goliasz
24 VI 1972 - Ks. Biskup opiece duszpasterskiej ks. Goliasza oddaje mieszkańców Pietraszonki, Skały, Łączyny, Mlaskawki, Murzynki, Leszczyny i Stecówki. Należały one poprzednio do parafii Jezusa Dobrego Pasterza w Istebnej. Łącznie te wszystkie przysiółki zamieszkuje 450 osób.
5 IV 1973 - na placu kościelnym postawiono nowy krzyż
12-15 IV 1973 - pierwsze rekolekcje wielkopostne na Stecówce, poprowadził je ks. Marian Malcher, kierownik Diecezjalnej Poradni Życia Rodzinnego w Katowicach
30 IV 1973 - pierwszy konwent dekanatu wiślańskiego na Stecówce
VII i VIII 1973 - pierwsze Dni Wspólnoty Ruchu Światło-Życie
14 VIII 1973 - do klasztoru Sióstr Służebniczek w Panewnikach wstępuje Bernadeta Marekwica z Leszczyny
17 XI 1973 - pierwsza wizytacja kanoniczna na Stecówce - przeprowadził ją Ks. Biskup Czesław Domin
30 IV 1978 - druga wizytacja kanoniczna. Przeprowadził ją Ks. Biskup Czesław Domin.
10 VI 1979 - rozpoczęło się pierwsze nawiedzenie rodzin przez Kopię Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Na pamiątkę nawiedzenia na Leszczynie przy drodze pod lasem umieszczono kapliczkę z figurką Matki Bożej.
28 V 1980 - Msza św. jubileuszowa z okazji 25-lecia świeceń ks. Antoniego Goliasza.
29 I 1981 - Ustanowienie parafii Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce
3 V 1981 - poświęcenie sztandaru strażaków
13 V 1981 - dekretem Ks. Biskupa Herberta Bednorza ks. Antoni Goliasz zostaje przeniesiony do parafii św. Bartłomieja w Koniakowie a na Stecówkę przychodzi ks. Marian Kubecki.
IV 1982 - otrzymano pozwolenie na budowę probostwa i rozpoczęcie budowy.
29 IV 1983 - trzecia wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził Ks. Biskup Ordynariusz Herbert Bednorz i poświęcenie nowego probostwa
1984 - utworzenie Dekanatu Istebniańskiego
30 IV 1984 - konwent Kapłanów Dekanatu Istebniańskiego na Stecówce.
10 XI 1987 - przywiezienie obrazu Nawiedzenia z Jasnej Góry i początek nawiedzenia rodzin w parafii.
24 IV 1988 - wizytacja kanoniczna parafii, którą przeprowadził Ks. Biskup Damian Zimoń.
17 IV 1990 - konwent Kapłanów Dekanatu Istebniańskiego na Stecówce.
22 III 1991 - umiera ks. Jan Waszut, salezjanin, proboszcz i budowniczy kościoła w Częstochowie - Stradomiu, pochodzący z Pietraszonki.
Wielki Post - 1992 - Pierwsze Misje św. w parafii. Przeprowadził je ks. Henryk Skurski, Salezjanin
25 III 1992 - Utworzenie diecezji Bielsko - Żywieckiej. Biskupem Ordynariuszem zostaje mianowany ks. Tadeusz Rakoczy a biskupem pomocniczym Ks. bp Janusz Zimniak.
25 V 1992 - poświecenie kapliczki na Leszczynie, niedaleko domu Juroszków i Marekwiców.
10 X 1993 - wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził Ks. Biskup Tadeusz Rakoczy
25 X 1993 - umiera ks. Antoni Goliasz, były proboszcz
22 VI 1994 - dekretem Ks. Biskupa Tadeusza Rakoczego z dniem 27 sierpnia 1994 roku ks. Marian Kubecki zostaje przeniesiony do parafii św. Małgorzaty w Dębowcu a administratorem parafii na Stecowce zostaje mianowany ks. Jan Gawlas.
22 V 1995 - spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w niedalekim Skoczowie
27 VIII 1995 - otwarcie i poświecenie remizy strażackiej.
V 1996 - początek prac przy rozbiórce a potem wznoszeniu kościoła filialnego na Mlaskawce.
25 V 1997 - Ks. Biskup Tadeusz Rakoczy poświęcił kościół pod wezwaniem św. Józefa na Mlaskawce a potem poświęcił nowy dzwon na Stecówce.
20 XII 1997 - dekretem Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego nowym administratorem w parafii na Stecówce zostaje ks. Jerzy Matoga a ks. Jan Gawlas odchodzi z parafii
11 II 1998 - Dzień Chorych w parafii
1 V 1998 - pierwszy odpust w kościele św. Józefa na Mlaskawce. Sumę odprawił i kazanie wygłosił ks. prałat i nasz dziekan Jerzy Patalong.
3 V 1998 - Rozpoczyna się nawiedzenie rodzin parafii przez obraz Matki Bożej Częstochowskiej jako nasze przygotowanie do peregrynacji.
26 V 1998 - początek nowenny przed peregrynacją.
11 VI 1998 - procesja Bożego Ciała po raz pierwszy wiodła ze Stecówki do kościoła na Mlaskawce.
19 VII 1998 - rozpoczynają się rekolekcje przed peregrynacją. Prowadzi je ks. dr Kazimierz Zdziebko, oblat.
31 VII 1998 - O godz. 16.30 początek peregrynacji Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego w parafii na Stecówce. Mszy św. w czasie powitania przewodniczył Ks. Biskup Janusz Zimniak
1 VIII 1998 - przewiezienie Cudownego Obrazu do kościoła na Mlaskawce i tam czuwanie a o godz. 16.00 Msza i pożegnanie Matki Bożej.
7 III 1999 - Powołanie i pierwsze spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej
14-17 III 1999 - Rekolekcje wielkopostne. Prowadził je ks. Józef Tatarczyk, werbista.
9-11 IV 1999 - Wizytacja kanoniczna w parafii. Przewodniczył jej Ks. Biskup Janusz Zimniak.
16 VI 1999 - Parafianie uczestniczą we Mszy św. kanonizacyjnej św. Kingi w Starym Sączu, sprawowanej przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
22 VIII 1999 - po raz pierwszy w naszej świątyni na Stecówce grały nowe organy zakupione przez parafian.
8 XII 1999 - Powołanie do istnienia Dzieci Maryi
1 I 2000 - Początek Nowego Jubileuszowego Roku Świętego
15 I 2000 - W naszej parafii - w schronisku i kościele parafialnym - gościli przedstawiciele korpusu dyplomatycznego prawie stu krajów świata razem z władzami powiatu i województwa z panem wojewodą Markiem Kempskim na czele.
2-9 IV 2000 - Misje Święte z okazji Roku Świętego w parafii poprowadził ks. dr Kazimierz Zdziebko, oblat.
9 IV 2000 - Postawienie i poświęcenie nowego Krzyża Misyjnego na placu kościelnym.
30-31 VII 2000 - włamanie do naszej parafialnej świątyni.
26 VIII 2000 - Parafianka Agnieszka Haratyk miała swoje obłóczyny w Zgromadzeniu Św. Elżbiety w Cieszynie. Przybrała zakonne imię - siostra Noemi.
16 IX 2000 - Mszę św. w naszej świątyni sprawuje Ks. Arcybiskup Damian Zimoń dla parafian i Pracowników Naukowych i Profesorów Wyższych Uczelni Technicznych w Polsce z okazji XIV Beskidzkiego Seminarium Elektryków, które odbywało się na terenie naszej parafii.
30 X 2000 - Ks. Biskup Janusz Zimniak poświęcił w obecności kapłanów dekanatu kapliczkę Matki Bożej Częstochowskiej na Stecówce, wotum naszej parafii z okazji przeżywanego Jubileuszowego Roku Świętego.
10 XI 2000 - po raz pierwszy Gminne obchody Święta Niepodległości i Msza za Ojczyznę na terenie naszej parafii w kościele św. Józefa na Mlaskawc.
1 I 2001 - pierwszy dzień Nowego Roku i Nowego XXI Wieku
25-29 III 2001 - Odnowienie Misji Świętych, które poprowadził ks. dr Kazimierz Zdziebko OMI
7 IV 2001 - Uruchomienie strony internetowej parafii: www.stecowka.bielsko.opoka.org.pl
1 V 2001 - Odpust w kościele na Mlaskawce. Sumę odpustową sprawował i kazanie wygłosił ks. kanonik Józef Śliż, proboszcz z Wapienicy
2 VI 2001 - Msza św. dla uczestników III Rajdu Akcji Katolickiej diecezji Bielsko-Żywieckiej - Stecówka 2001
1 IX 2001 - Na terenie parafii w budnynku Szkoły Podstawowej na Zaolziu rozpoczyna zajęcia Zasadnicza Szkoła Zawodowa, przeniesiona z Centrum Istebnej.
14 X 2001 - Odpust w parafii i kościele Matki Bożej Fatimskiej. Kazania wygłosił i sumę odprawił Ojciec Fryderyk, rekolekcjonista z Górek Wielkich
6 XI 2001 - Uroczystość przywitania w parafii relikwii św. Faustyny. Mszę św. wraz z kapłanami dekanatu Istebna odprawił Ksiądz Biskup Ordynariusz Tadeusz Rakoczy
6 I 2002 - Koncert kolęd w wykonaniu Józefa Skrzeka i regionalnej kapeli góralskiej "Wałasi".
10-13 III 2002 - Rekolekcje Wielkopostne w parafii poprowadził Ojciec Bonawentura Misztal Bernardyn z Dukli.
1 V 2002 - Odpust w kościele na Mlaskawce. Sumę odpustową odprawił i kazanie wygłosił ks. kanonik Karol Tomala, proboszcz w parafii w Zaborzu
2 IX 2002 - Na terenie parafii w budynku Szkoły Podstawowej na Zaolziu rozpoczyna zajęcia Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Pojawia się klasa licealna, która swą edukację zakończy maturą.
1 X 2002 - Ksiądz Biskup Janusz Zimniak poświęcił kapliczkę św. Franciszka z Asyżu na Łączynie i odprawił razem z Kapłanami Dekanatu Mszę św. w kościele na Stecówce.
13 X 2002 - Odpust w kościele parafialnym ku czci Matki Bożej Fatimskiej. Kazania wygłosił i sumę odpustową odprawił ks. Piotr Ślęczka SDS
3 II 2003 - Rozpoczęcie Peregrynacji Różańca Świętego po rodzinach parafii
30 III - 2 IV 2003 - Rekolekcje Wielkopostne poprowadził ks. dr Marek Studenski.
1 V 2003 - Odpust w kościele na Mlaskawce. Sumę odpustową odprawił i kazanie wygłosił ks. kan Borys Kroczek proboszcz parafii Matki Bożej Frydeckiej na Trzycatku.
21-24 III 2004 - Rekolekcje Wielkopostne poprowadził ks. Damian Suszka, dyrektor domu rekolekcyjnego w Brennej.
1 V 2004 - Odpust w kościele parafialnym na Mlaskawce. Sumę odpustową odprawił i kazanie wygłosił ks.dr Marek Studenski
19 V 2004 - Poświęcenie kapliczki przydrożnej na Leszczynie.
18 VI 2004 - Dekretem Ks.Biskupa Tadeusza Rakoczego ks.Jerzy Matoga został
z dniem 28 sierpnia zwolniony z obowiązków proboszcza parafii na Stecówce i przeniesiony do parafii św. Franciszka z Asyżu w Bielsku- Białej Wapienicy. Do pracy duszpasterskiej w parafii na Stecówce został skierowany pochodzący z Radzionkowa ks. Jacek Wójcik, wikariusz parafii św. Klemensa w Ustroniu.
25 VIII 2004 - Uroczysta Msza św. dziękczynna za posługę ks.proboszcza Jerzego Matogi w parafii MB Fatimskiej na Stecówce i pożegnanie proboszcza przez parafian.
28 VIII 2004 - Ks. Jerzy Matoga przechodzi do parafii pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu w Bielsku - Białej Wapienicy a Ks. Jacek Wójcik rozpoczyna pracę duszpasterską w parafii na Stecówce.

  Rozmiar: 4238 bajtów © ABG 2001-4